Program Amanah Mandiri

Program Kami

Koperasi (KAUM)

Ekonomi

Salah satu upaya Amanah Takaful untuk meningkatkan taraf kehidupan dhuafa adalah dengan memberikan modal usaha dan pendampingan

Modal Usaha

Ekonomi

Salah satu program pemberdayaan guna meningkatkan taraf hidup dhuafa adalah dengan memberikan bantuan modal usaha